Program for Sprell-levende våren 2021

Innhold:
Bibelfortelling – med flanellograf, som film eller på andre måter.
Sang, lek og ulike aktiviteter. Vi starter kl 17.30 og spiser kveldsmat sammen til slutt. Vi avslutter kl 19.

5. og 19. januar
2. og 16. februar
2. og 16. mars
6. og 20. april                   
4. mai                                 

Sprell levende-leder Else B Bergem Strand,
Tlf: 411 03 960, e-post: else.birgit.bergem.strand@frikirken.no