Program – KUFA

Disse torsdagene mellom kl 19.00 og 21. (Høsten 2018)

30. august:          Sesongstart med taco.
13. september:    Spillkveld.
27. september:    Kahoot og andre spill.
18. oktober:         Vinn på minuttet.
1. november:       Bingo andre spill.
15. november:     Curlingcup.
29. november:    Leker og spill.
13. desember:     Juleavslutning med grøt og bordkonkurranser.

1. oktober er det ungdomsgudstjeneste i Frydendal kirke og
11. november er det ungdomsgudstjeneste i frikirken.

KUFA er på facebook