Program – KUFA

Disse torsdagene mellom kl 19.00 og 21. (Høsten 2017)

31. august
14. og 28. september
19. oktober
2., 16. og 30 november
14. desember