Grønn menighet

Hvordan vi tar vare på Guds skaperverk er en av de store utfordringene i vår tid. Klimaendringer, miljøødeleggelser, overforbruk og urettferdig fordeling, er alle temaer som vi som kristne bør ha et forhold til. Som menighet ønsker vi å gi vårt lille bidrag i praktisk handling og ikke minst i holdningsskapende arbeid. Vi vedtok derfor i 2013, etter oppfordring fra Frikirkens klimautvalg, å registrere Risør Frikirke som «Grønn menighet».
Knut Homme ble valgt til klima og rettferdskontakt og skal bl.a. holde kontakt med klimautvalget.

Å være grønn menighet innebærer en del praktiske steg vi forplikter oss til, og det innebærer en del punkter vi forplikter oss til å ha fokus på i opplæring og forkynnelse. Handlingsplanen for å være grønn menighet er tilgjengelig på nettsidene våre og ligger tilgjengelig i kirken. Punktene er også slått opp som en plakat som henger i kirken.

Vi håper og tror at arbeidet med grønn menighet ikke skal være et sidespor i vårt oppdrag med å forkynne evangeliet for mennesker, men at det gir arbeidet vårt dybde og troverdighet. Vi kan ganske enkelt ikke la være å engasjere oss i disse viktige spørsmålene.