Barn i gudstjenesten

Det er for tiden ingen søndagsskole, men barn kan få bruke rommet oppe bak i kirken ved vanlige gudstjenester. Der kan det legges fram barnebøker med bibelfortellinger eller settes på en video med tegnefilm fra bibelen.