Velkommen til Risør Frikirkes nettsider

Pastor Else Birgit Bergem Strand

INFORMASJON FRA MENIGHETEN OM REGLER FOR GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER UNDER KORONAUTBRUDDET:

Regler pr 5.3.20 og inntil videre

Maksimalt 100 personer kan delta. Vi skal holde minimum 1 meter mellom hver person fra ulike husstander. Vi synger ikke fellessanger.


Smittevernet bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Personer i risikogruppene rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke.

Hele smittevernplanen kan du se her

*******************************************************************

Frikirken

Generell informasjon:

Her finner du informasjon om menighetens aktiviteter og kontaktinformasjon til personer i menigheten. (bruk menyen under bildet til å finne fram)

I programmet er gudstjenestene selve hjerteslaget, men vi håper at det vil fylles opp både i barne og ungdomsarbeidet og på de andre aktivitetene.

Vi anbefaler også å følge med på facebook-siden til menigheten. Der vil det være hyppigere oppdateringer og referater fra arrangementer og lignende.

Vi er en menighet som ønsker å være et fellesskap med stort rom for forskjellighet og med nærhet både til Gud og til livet, slik det står i visjonen vår.

Velkommen til Frikirken!

*********************************************************************
Gi en gave.

Hjelp oss med å være en levende kirke og menighet i Risør kommune,
til glede for barn, unge, voksne og eldre.

Her kan du lese hvordan du kan støtte Risør Frikirke økonomisk: Støtt Risør Frikirke