Støtt Risør Frikirke

Risør frikirkes virksomhet er avhengig av frivillige gaver. Hjelp oss med å være en levende kirke og menighet i Risør kommune, til glede for barn, unge, voksne og eldre.

VIPPS til 82163 eller Risør Frikirke (valgfritt beløp)

Kontonummer8220 02 86320

Engangsbeløp eller opprett fast overføring fra din bankkonto til denne kontoen.

Merk gjerne gaven med formål du vil støtte, f.eks. menighetsarbeider, FriBU, speider eller annet.

Gaver for mellom 500 kr og 50.000 kr i løpet av et kalenderår (satser for 2021) gir grunnlag for fradrag i skattepliktig inntekt.

Ta kontakt med kasserer så han kan rapportere gavene til skattemyndighetene.
Kasserer: Oskar Aanonsen 
E-post: oskaaan@online.no, tlf: 48153533.