Velkommen til Risør Frikirkes nettsider

Pastor Else Birgit Bergem Strand 

Her finner du informasjon om menighetens aktiviteter og kontaktinformasjon til personer i menigheten. (bruk menyen under bildet til å finne fram)

I programmet er gudstjenestene selve hjerteslaget, men vi håper at det vil fylles opp både i barne og ungdomsarbeidet og på de andre aktivitetene.

Vi anbefaler også å følge med på facebook-siden til menigheten. Der vil det være hyppigere oppdateringer og referater fra arrangementer og lignende.

Vi er en menighet som ønsker å være et fellesskap med stort rom for forskjellighet og med nærhet både til Gud og til livet, slik det står i visjonen vår.

Velkommen til Frikirken!