Velkommen til Risør Frikirkes nettsider

Pastor Else Birgit Bergem Strand

INFORMASJON OM MENIGHETEN UNDER KORONAUTBRUDDET: SE MENIGHETENS FACEBOOKSIDE!

Her finner du informasjon om menighetens aktiviteter og kontaktinformasjon til personer i menigheten. (bruk menyen under bildet til å finne fram)

I programmet er gudstjenestene selve hjerteslaget, men vi håper at det vil fylles opp både i barne og ungdomsarbeidet og på de andre aktivitetene.

Vi anbefaler også å følge med på facebook-siden til menigheten. Der vil det være hyppigere oppdateringer og referater fra arrangementer og lignende.

Vi er en menighet som ønsker å være et fellesskap med stort rom for forskjellighet og med nærhet både til Gud og til livet, slik det står i visjonen vår.

Velkommen til Frikirken!

*********************************************************************
Hjelp oss med å være en levende kirke og menighet i Risør kommune,
til glede for barn, unge, voksne og eldre.

Her kan du lese hvordan du kan støtte Risør Frikirke økonomisk: Støtt Risør Frikirke