Kontakt

Adresse

Kragsgate 37, 4950 RISØR
Telefon pastor: 41 10 39 60
E-post: risor@frikirken.no

Pastor

Else Birgit Bergem Strand
Adresse: Rugdeveien 8, 4950 RISØR
E-post: else.birgit.bergem.strand@frikirken.no

Eldsterådsformann

Knut Homme
Adresse: Vestlandsstykket 7a, 4950 RISØR
Tlf: 412 01 986

Omsorgsdiakon og leder for omsorgskomiteen

Synnøve Solberg
Adresse: Vestlandsstykket 5, 4950 Risør
Tlf: 481 99 759