Kontakt

Adresse: Kragsgate 37, 4950 RISØR
Telefon pastor: 41 10 39 60
e-post-adresse: risor@frikirken.no

Pastor: Else Birgit Bergem Strand
Rugdeveien 8
e-postadresse: else.birgit.bergem.strand@frikirken.no

Eldsterådsformann: Knut Homme
Adresse: Vestlandsstykket 7a, 4950 RISØR
Tlf: 412 01 986

Omsorgsdiakon og leder for omsorgskomiteen: Synnøve Solberg
Adresse: Vestlandsstykket 5, 4950 Risør
Tlf: 481 99 759