Omsorgsarbeid

Presentasjon av omsorgsarbeidet i Risør Frikirke

Omsorgsdiakon og kontaktperson:
Synnøve Solberg
Vestlandstykket 5, 4950 Risør
tlf 371 50 532
mob 481 99 759


Sjelesorg og samtale

Mange har erfart at å snakke med noen om det som er vanskelig, og å få høre Guds ord til oppmuntring eller tilgivelse, kan gi velsignelse og nytt mot. Vi tror denne muligheten kan brukes i større grad. Vårt ønske er å  gjøre sjelesorg til en enda mer naturlig, alminnelig, synlig og lett tilgjengelig del av livet i menigheten. Sjelesorgsamtalen er ikke forbeholdt de store problemer og de ”store” personer, men også for de små ting og for alle.

Har du behov for en samtale, så kan du ta kontakt med pastor, eldsterådsmedlemmer eller leder av omsorgskomiteen. Alle kan også formidle kontakt videre til andre samtalepartnere.

Besøkstjeneste

Vi har en løst organisert besøkstjeneste i menigheten vår. Mange besøker hverandre, og noen tar et spesielt ansvar for menighetens eldre og andre som av ulike grunner ønsker besøk. Omsorgskomiteen forsøker etter beste evne å sikre at de som trenger det får besøk. Hvis du vet om noen som ønsker besøk, men ikke får det, eller kanskje du har lyst til å være med i besøkstjeneste, så ta kontakt med oss. Kontaktperson for besøkstjenesten er Synnøve Solberg.

Kirkeskyss

Risør Frikirke har tilbud til de som har problemer med å komme seg til og fra søndagens gudstjenester. Ta kontakt med Arild Gjetmundsen som organiserer kjøringen. Tlf  907 56 438

Fest for eldre

Denne tradisjonsrike festen er for mange av menighetens eldre garde en av høstens store begivenheter. Flott dekket bord, god mat og fint program er rammen rundt festen.

Bønnekrukka

Bak i kirkesalen står bønnekrukka hvor du kan legge lapper med det du vil at det skal bli bedt for i gudstjenesten. På hver gudstjeneste bringes krukka fram, og det bes for det som er nevnt på lappene. Hvis du bretter lappen mer enn én gang, vil den ikke bli lest eller åpnet, men likevel tatt med i bønn. Lapper som bare brettes én gang, vil bli lest og tatt med i gudstjenestens bønn.

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Filipperne 4.6.

Seminar

Omsorgskomiteen er også medansvarlig for et seminar som arrangeres på vårparten. Dette er en dag der vi fordyper oss i et aktuelt tema innenfor tro og hverdagspsykologi. Vi anbefaler dagen varmt. Den har vist seg å nå ut til mange mennesker i vårt lokalmiljø.

Omsorgskomiteen

Synnøve Solberg
Leif Johansen
Erling Berntsen Stølevik
Grete Johansen
Arild Gjetmundsen
Else B Bergem Strand